Medlemskab
Hold Pris Gyldig Pladser
Husstand medlemskab 2022 kr. 175,00 1. jan 2022 - 1. jan 2023 Udsolgt Tilmeld hold
Personlig medlemskab 2022 kr. 100,00 1. jan 2022 - 1. jan 2023 Udsolgt Tilmeld hold

Medlemskab
Hold: Husstand medlemskab 2022
Pris: kr. 175,00
Gyldig: 1. jan 2022 - 1. jan 2023
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: Personlig medlemskab 2022
Pris: kr. 100,00
Gyldig: 1. jan 2022 - 1. jan 2023
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold